Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die Giftshop Palace aanbiedt. Dit zijn de website www.giftshoppalace.be, alle mailverkeer in functie van de desbetreffende webshop en zijn nieuwsbrieven of acties.

Voor de algemene voorwaarden van Giftshop Palace is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel de  rechtbank van Doornik bevoegd.

Alle informatie of beeldmateriaal op www.giftshoppalace.be mag enkel gebruikt worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Door onze website en online diensten te gebruiken (d.w.z. een bestelling plaatsen), verklaart u zich voor akkoord met de juridische bepalingen. Heeft u hierover vragen of opmerkingen dan kan u ons bereiken via de vermelde contactgegevens op de website of in artikel 1.

 

DEFINITIES – Algemene voorwaarden

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die artikelen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon, organisatie of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Bestelling: is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering of afhaling in een winkel. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
 4. Overmacht: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Giftshop Palace geen invloed kan op uit oefenen en waardoor Giftshop Palace niet in staat is haar verplichting na te komen.

 

Artikel 1 - Identificatie van de verkoper - onderneming

Giftshop Palace bvba

Enclus du Haut 42 – 7750 Mont-de-l’Enclus

Tel: 069 45 40 76

Email: [email protected]

BTW: BE 0460 927 865

 

Artikel 2 – Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de consument te dragen taksen of belastingen (Recupel, Bedat, …).
 • Bijkomende verplichte leveringskosten of andere administratieve kosten, worden apart vermeld bij de afrekening van de aankoop.
 • Online aankopen zijn gratis af te halen binnen de winkel Giftshop Palace. Een Levering aan huis is gratis vanaf 75 € aankoopbedrag, tenzij anders vermeld.
 • De vermelding van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals omschreven wordt. Eventueel bijhorende foto’s zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 • Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogd worden en de consument krijgt altijd een bericht als er een fout is opgetreden in functie van de bestelling. De consument heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.
 • De vermelde prijzen kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gehanteerd worden.

 

Artikel 3 – Aanbod

Onze webshop wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten binnen ons aanbod binden Giftshop Palace niet. Giftshop Palace is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten of productiefouten.

Bij specifieke vragen, onduidelijkheden of opmerkingen over de aangeboden artikelen (bijvoorbeeld naar maat,  kleuraanbod,  beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze) verzoeken wij de consument om contact op te nemen met onze winkel of de administratie vooraleer over te gaan tot bestellen.  

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Giftshop Palace. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

Ons assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door de consument, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010.

Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze op de webshop staan.

 

Artikel 4 – Online aankopen doen

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de webshop: www.giftshoppalace.be.

De consument selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje. Wanneer de bestelling volledig is ziet de consument via de link winkelmandje een overzicht van zijn bestelling / aankoop.

Na registratie of inloggen (indien de consument zich reeds eerder geregistreerd heeft) kan de consument de gewenste leveringsmethode kiezen: afhaling binnen de winkel of verzending met Bpost.  

De ondernemer heeft en neemt het recht voor bestellingen te weigeren in o.a. volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of onoprechtheid van de consument
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van het gekozen artikel
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod
 • bij overmacht

Het weigeren of annuleren van een bestelling gebeurt door de ondernemer aan de hand van een schrijven.

 

Artikel 5 - Overmacht

Definitie overmacht: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Giftshop Palace geen invloed kan op uit oefenen en waardoor Giftshop Palace niet in staat is haar verplichting na te komen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Giftshop Palace opgeschort. Indien deze periode van onmacht langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

                                       

Artikel 6 - Betaling

Een aankoop via onze webshop kan op verschillende manieren worden betaald. Zie link veilig betalen. Onze betaalpartner is Mollie, een veilig en betrouwbaar betaalsysteem. 

 

Artikel 7: Levering

Giftshop Palace levert enkel in België, Frankrijk en Nederland.  Voor tuinmeubelen en "zware artikelen" is dit enkel mogelijk in bepaalde gemeentes. Meer informatie hierover kan u vinden via de link verzenden en retourneren. 

Artikelen kunnen ook steeds gratis opgehaald worden in onze winkel binnen de openingsuren, ook hierover meer informatie te vinden via de link verzenden en retourneren.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien een artikel dat tijdelijk niet meer op voorraad is toch door een consument wordt aangekocht zal de consument verwittigd worden door de ondernemer over het feit wanneer het artikel weer beschikbaar is of niet. 

Verzending (leveringen) gebeuren door postbedrijf Bpost. Online aankopen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. 

Eventuele leverings- of verzendkosten worden meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.

 

Artikel 8 - Gebreken/Garantie

In geval van breuken, defecten of klachten over de geleverde artikelen, dient de consument binnen de 2 werkdagen deze klachten bij voorkeur schriftelijk te signaleren in het bijzijn van foto's, ook van de verpakking. Telefonisch klachtenmelding geeft ons geen voorkeur, daar we afbeeldingen vragen voor zichtbare gebreken.

Zijn er bij de aanbieding door Bpost duidelijke sporen van schade (bijvoorbeeld ingedeukte / gescheurde verpakking of glasgerinkel), dan moet de consument het pakket weigeren in ontvangst te nemen. 

Van zodra we de klachtmelding ontvangen hebben wordt uw klacht nader bekeken en wordt er een oplossing voorgesteld door Giftshop Palace. Het indienen van een klacht ontheft de consument niet van zijn betalingsverplichtingen.

Beschadigde artikelen kan u op eigen kosten terug bezorgen aan Giftshop Palace of kan u komen binnenbrengen in ons filiaal.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de consument het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Ook deze om te ruilen artikelen dient men op eigen kosten terug te bezorgen aan Giftshop Palace.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de consument.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop aan consumenten:

De klant heeft het recht aan Giftshop Palace mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte artikelen te beoordelen “zoals in een etalage”.

Geopende verpakkingen, gebruikte goederen, of onvolledige/beschadigde producten worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren via [email protected]

Bovendien dient de consument binnen dezelfde termijn het (de) artikel(en) in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, inclusief alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de factuur en leveringsbon terug bezorgen aan Giftshop Palace. Dit op eigen kosten en verantwoordelijkheid. (Adres: zie artikel 1)

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Giftshop Palace de betaalde sommen terugstorten, met uitzondering van de verzendingskosten.

 

Artikel 10: Klantenservice

Giftshop Palace is bereikbaar op het telefoonnummer 069 45 40 76 (binnen de openingsuren), via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Enclus du Haut 42 7750 Mont-de-l’Enclus. Tips, ervaringen, opmerkingen of klachten over artikels of service kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11 - Bewijs

De consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 12: Privacy          

Meer informatie hierover via de link privacy policy. 

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Giftshop Palace of rechthoudende derden.

 

Artikel 14: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden enkel First party cookies gebruikt.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 15 - Beschikbaarheid van website

Giftshop Palace heeft het recht om op elk ogenblik het gebruik van de website geheel of gedeeltelijk stop te zetten dit voor onderhoud of aanpassingen van de website zonder voorafgaande kennisgeving aan de consument.

 

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden of wetten waar expliciet naar verwezen wordt. 

Giftshop Palace kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de consument van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x